Upphovsrätt ©

 • Kontrollera om du får använda bilder och kartor!
  Det gäller både för det du lägger upp på hemsidan, och för den presentation du visar på en provning. Det spelar ingen roll om du inte delar ut presentationen efteråt, du får inte visa upphovsrättsligt skyddade material.

 • Foton och bilder som ligger på internet och hemsidor är inte tillåtna att användas om det inte uttryckligen står det. Detta gäller även många producenters hemsidor.

 • Man får inte kopiera text från internet eller böcker och tro att det är ok bara för att man anger källan (citaträtten gäller endast korta citat).

 • Det finns flera källor med material som är fritt att använda, t.ex. finns det Creative commons – licens för vissa bilder, dvs de bilderna får man använda. Detta gäller i princip allt som ligger på Wikipedia.
  Sök efter och läs vilken licens det är.

 • Det är inte tillåtet att fotografera av något och använda det fotot.

 • Det finns bilder som är fria, t.ex druvbilder från Viala et Vermorel,
  eftersom upphovsmannen/männen är döda sedan mer än 70 år.

 • Att ta bilder och foton utan tillåtelse är straffbart med böter.

 

 • Grov oaktsamhet kan ge fängelse i upp till två år, och att göra material som tusentals medlemmar använder kan vara grovt oaktsamt.

 • Det finns bra information på PRV:s hemsida: prv.se

 

 • Munskänkarnas material får endast användas inom Munskänkarna, dvs man får som kursledare eller kursdeltagare inte använda materialet utanför föreningen, varken text eller bilder.