Redan 1966 började Munskänkarna regelbundet att recensera viner – först i Sverige. Våra två provningsgrupper bevakar löpande Systembolagets sortiment och bedömer viner utifrån kvalitet, prisvärde och typicitet.

Recensionsverksamheten initierades av urmunskänkarna Per Helander och Björn Petersson och publicerades i vår medlemstidning. Nio viner provades och presenterades med korta doft- och smakbeskrivningar och en åtföljande poäng som sattes enligt skalan 1–10.

Dagens recensioner är i princip uppbyggda på samma sätt, bara lite mer detaljerade. Bedömningar av typicitet och prisvärde har tillkommit och kvaliteten uppskattas numera enligt en 20-poängsskala. 

Vinbedömningarna har också gått från att vara en liten del av medlemstidningen till att utgöra en stor del av medlemserbjudandet som du främst tar del av via webben, tack vare vår egen vindatabas Vinlocus.