Australien

Allmänt

Australien är ju inte ett bara ett vinland utan en vinkontinent. Som synes är de viktigaste vindistrikten belägna i ett bälte i södra delen av kontinenten, men man gör vin i alla delstater. 80% av alla vin görs dock i South Australia och tar vi med den vanliga ursprungsbeteckningen South Eastern Australia, som omfattar Victoria, New South Wales inkl. Tasmanien, samt delar av South Australia och Queensland så har vi huvuddelen av allt vin från Australien.

Historia

De första vinstockarna kom från Sydafrika 1788 till straffkolonin utanför Sydney. De trivdes dock inte så bra. Andra områden lyckades bättre. 1822 exporterades det första vinet från Australien. 1830 etablerades vinodlingar i Hunter Valley i New South Wales. 1833 återvände James Busby med sticklingar från de bästa franska och spanska druvsorterna för starkvinsproduktion. Man gjorde både bordsvin och starkvin och på 1870-talet började viner från Australien låta tala om sig på vintävlingar i Europa. De avfärdades dock som konstiga viner och många producenter gav upp. Under närmare 100 år (ca 1850-1950) ägnade man sig mest åt produktion av starkvin på druvorna Grènache och Syrah. Australiensarna kallar starkviner, både sina egna och från andra länder, för ”sticky”, dvs lite kladdiga. På 1970-talet började man producera högklassiga bordsviner. 1973 planterades de första Chardonnay-stockarna i Eden Valley.

Vinlagar

Det viktigaste är Label Integrity Program från 1989 som reglerar vad som skall framgå av etiketten: Siffran 85% är viktig. Den anger minimivolymen av angiven druva, distrikt etc Om flera druvor och distrikt ingår måste de anges i volymordning, dvs den mest ingående druvan först etc 1993 kom beteckningen GI – Geographical Indications som skall beteckna Australiens viner utifrån Deltat, Zon, Region och delregion. Detta komplicerades dock av att en GI är Australien som helhet och en är South Eastern Australia, som omfattar Victoria, New South Wales inkl. Tasmanien, samt delar av South Australia och Queensland

Geografi

Australien är ett unikum bland vinländerna, dels för att det inte odlats förrän på 1800-talet och dels för att det inte haft någon istid som skalat av jordlagren. Resultatet är att det finns mer ursprungliga jordmåner som eroderats under lång tid. Massor av olika jordmåner finns att utnyttja, men några är mer kända än andra: Terra Rossajorden – den röda järnrika jorden i Coonawarra som ligger tunt över ett tjockt kalkstenslager är perfekt för druvsorten Cabernet Sauvignon. Hunter Valley – speciell sandig lerjord som ger speciellt goda förutsättningar för Semillon – (Hunter Valley Riesling) Tasmanien – sandsten och kalkjord som ger utmärkta förutsättningar för druvsorter med uttalad syra och för mousserande viner.

Klimat

Av South Australias vindistrikt är de mest kända de äldre med varmt klimat som Barossa Valley och McLaren Vale samt de konstbevattnade volymproduktionsområdena i Riverland kring Murray River. På senare år har dock de något svalare höglänta områdena kommit i fokus som Clare Valley (Polish Hills) , Eden Valley, Adelaide Hills, Langhorne Creek samt Mount Benson. Det svala Coonawarra med sin speciella Terra Rossajord och Pathaway har har helat tiden haft sin position som svalare distrikt. (Jfr Wynn’s) I Victoria är de klassiska områdena Goulburn Valley med t ex Tahbilk och Yarra Valley med De Bortoli, trots att det finns flera andra distrikt med lika gamla odlingar, som Pyrenees och Grampians. På senare år har de mycket höglänta odlingarna i Alpine och King Valley (mer ån 1000 möh) kommit i fokus, samt de högklassiga odlingarna av Chardonnay och Pinot Noir på Mornington Peninsula söder om Melbourne. Ett arv från förra seklet är de fina starkvinerna från Rutherglen som kommit lite ur modet, men som är av högsta klass. Tasmanien är som ett litet Australien i sval miniatyr. I de nordligaste delarna har man utmärkta förutsättningar för att producera mousserande viner med tydlig syra samt stram Chardonnay och Pinot Noir. Tamar Valley och Piper’s Valley är de främsta exemplen på detta. Det klassiska kvalitetsdisktiktet är ju Hunter Vallay med sin Syrah och Sémillon. De stora volymområdena är Murrey Darling och Riverina som konstbevattnat producerar stora volymer vin. Nya intressanta områden är Mudgee, Orange, Cowra och Canberra som med sitt höglänta svala klimat producerar spännande viner i modern europeisk stil.

Övrigt

De gamla klassiska disktrikten är Swan Valley och Perth Hills, men de ersattes sedan av Margaret River som kyls av det svala havet utanför. Där hittar vi klassiker som Cullen Vinyards och Leeuwin Estate. På senare år har dock de sydligare disrtikten i Great Southern visat framfötterna med Frankland River, Mount Barker och Denmark genom strukturerade och balanserade viner på Riesling, Chardonnay och Shiraz. Planterad yta av respektive druva (siffror för 2017): Shiraz 39 900 ha (30 % av totala arealen) Cabernet Sauvignon 24 700 ha (18 %) Merlot 8 500 ha (6 %) Planterad yta av respektive druva (siffror för 2017): Chardonnay 21 400 ha (16 % av totala arealen) Sauvignon Blanc 6 100 ha (5 %) Genomgående är att Australiens vinstilar år tydliga i sin stil: Vita torra viner: Chardonnay – ofta fatig men mer och mer i europeisk stil (stramare) Riesling med uttalad syra (ibland förstärkt syra) Sémillion i mjuk stil med lätt fatton Röda viner: Shirah/Syrah – fruktdrivna viner med kraft och fat Cabernet Sauvignon – fruktiga viner med tydliga fat och kraft Pinot Noir – fyllig stil med kraft och frukt