Frankrike, Alsace

Allmänt

I Alsace gör man vin på många olika sorters druvor. Främst använder man de fyra ”ädla” druvorna, riesling, gewurztraminer, pinot gris och muscat.

Historia

Det nordöstra hörnet av Frankrike, med gränsen mot Tyskland, där Alsace är beläget, har en brokig bakgrund. Romarna anlade de första vinodlingarna, och man har framgångsrikt odlat vin här med en storhetstid under 1500-talet. Framgångsperioden blev brutalt avbruten av det trettioåriga kriget, under första halvan av 1600-talet, då befolkningsmängden reducerades till en fjärdedel. Viss nyinflyttning skedde och man höll igång en del vinodlingar. Efter det tysk-franska kriget 1870-71 styrdes Alsace från Berlin, fram till 1911 då man fick visst självstyre. Man tillhörde Tyskland fram till freden i Versaille 1918, då Alsace återgick till Frankrike. När så Andra Världskriget inföll, erövrade Tyskland Alsace 1940, och de införde allmän värnplikt, vilket förde med sig att många unga män omkom, sårades eller deporterades. Området blev åter franskt 1945. Området präglas därmed av både tyska och franska influenser. Man brukar ibland säga att druvorna är tyska men vinstilen fransk. Under den första tyska tiden förföll vingårdarna, men efter första världskriget började man satsa på kvalitet, och man började odla de traditionella alsace-druvorna för vinframställning. 1962 får man AOC Alsace, följt av AOC Alsace Grand Cru 1975 och AOC Alsace Crémant d’Alsace 1976.

Vinlagar

Alsace och Alsace Grand Cru är för torra viner, varav 90% är vita viner.  All buteljering sker inom regionen och man använder den karaktäristiska, skyddade, långsmala flaskan, ”la flûte”. 15 600 hektar med AOC-vinodlingar, fördelat på 119 kommuner Man producerar årligen ca 1,1 miljoner hektoliter AOC-vin. Alsace vitvinsproduktion utgör ca 18% av den franska AOC-vitvinsproduktion, exklusive mousserande viner. 20 % av produktionen är från oberoende vinodlare, ca 40 % av kooperativ, och ca 40 % av negocianter. Alsace har 51 Grand Cru-lägen, och man får endast använda de fyra ”ädla druvorna” (med vissa undantag). De ädla druvorna är riesling, pinot gris, gewurztraminer och muscat. Några få Grand cru har särregler (överkurs): GC Zotzenberg i Mittelbergheim får från 2005 även göras på den "oädla" druvan Sylvaner GC Altenberg de Bergheim får göras på en blandning av druvor inom ramen för vissa proportioner. GC Kaefferkopf får göras på en blandning på 2-4 av de ädla druvorna Grand crulägena utgör 12% av den uppodlade arealen men bara knappt 4% av produktionen. Det finns tre orsaker till det: Den genomsnittliga avkastningen är lägre för Grand cru En ansenlig del av Grand cru-arealen är planterad med druvor som inte får säljas som Grand cru. Dessa viner säljs ofta under kodnamn.  En viss del av skörden klassas ned till vanlig AOC Alsace. Det kan gälla vin från unga stockar som ej möter producentens kvalitetskrav, eller vin som ej klarar den officiella provsmakningen. Blandning av druvsorter: Det är frivilligt att sätta ut namnet på druvorna, vilket gör att det finns viner framställda av flera druvor utan att det syns på etiketten. Edelzwicker är en blandning av flera olika druvsorter. Beteckningen Gentil får användas om blandningen består av minst 50% Riesling, Muscat, Pinot Gris och/eller Gewurztraminer, resten består av Sylvaner, Chasselas och/eller Pinot Blanc. Dessutom måste varje druvsort ha vinifierats separat och ha blivit godkännt som AOC Alsace.

Geografi

Topgrafisk karta över Alsace som visar Vogeserna i västers och Rhenfloden i östers betydelse. De flesta vingårdar ligger på Vogesernas nedre sluttningar, precis ovanför slätterna som leder ner till Rhen. Lägg märke till närvaron av kullar och mindre dalar, vilket inte bara betyder östra, men också södra och norra sluttningar i Alsace vingårdar. Alsace består av många skiftande jordmåner som granit, kalk, lera, skiffer och sandsten, vilket ger bra förutsättningar för många olika typer av druvor. Mycket förenklat kan man dela in området i tre områden; De kiselhaltiga Vogeserna, kalkstenskullarna nedanför och slutligen slätten med slamjord. Man delar in Alsace i två underdistrikt: Bas-Rhin (i norr) och Haut-Rhin (i söder). De mest betydelsefulla byarna ligger i det södra distriktet, Haut-Rhin.

Klimat

Vingårdarna skyddas från vind och regn av Vogeserna i väster, så nederbördsmängden är så låg som 450-500 mm regn per år. Området är solrikt, så det är varmt och torrt här. Planteringarna ligger på Vogesernas sluttningar, på 200-400 meters höjd. Höjden gör att det blir lite svalare, och med solexponeringen får man en långsam mognad som ger eleganta viner.