Frankrike, Champagne

Allmänt

De stora husen (NM= Negociant Manipulant) dominerar stort volymmässigt. Det är stora koncerner som köper in det mesta av sina druvor och gör stora volymer champagne. Störst är LVMH (Louis Vuitton Moët Hennesy) som producerar runt 40 miljoner buteljer per år. CM är ett kooperativ som gör vin från medlemmarnas vingårdar. RC är en medlem i ett kooperativ sov även gör vin under eget namn. RM är en druvodlare som gör champagne enbart från sina egna druvor. Övriga förkortningar: SR är en liten firma som gör vin av druvor som kommer från olika ägare men som alla tillhör samma familj. ND köper färdig champagne och sätter på egen etikett.

Historia

Vinodling sedan 900-talet 1500-talet vita och röda stilla viner (Fromenteau och Pinot Noir) 1600-talet berömda ljusa röda viner från Aÿ 1700-talet exporterade viner till England som efterjäser uppskattas Dom Pérignon utvecklar blandning av druvor och årgångar – ej bubbel 1800-talet starka flaskor, kork med snöre kommer 1831 densimetern gör att man kan mäta sockerhalt 1874 Ståltrådsgrimma 1900 Phylloxera kräver ympning 1911 Uppror pga låga priser och gränsdragning för Champagne 1927 Nya gränser för Champagne inkl Aube 1935 AOC Champagne skapas 1941 CIVC (Numer Comité Champagne) bildas

Vinlagar

AOP Champagne kräver att godkända druvor odlas inom distriktet Champagne, att skörden skett manuellt, att vinet pressats inom tillåtna ramar (2550 l must per 4000 kg druvor), att vinet jästs till stilla vin (vin clair) och att det sedan jäses på flaska. Vinet måste sedan lagras på flaska i minst 15 månader för icke-årgångsvin och 36 månader för årgångsvin. Efter borttagande av jästfällningen (degorgement) får man tillsätta socker eller MCR (koncentrerad druvmust)

Geografi

Runt städerna Epernay och Reims finns de mest kända delarna av Champagne. Söder om Reims ligger det låga skogsbeklädda berget Montagne de Reims. På dess sluttningar odlas mestadels Pinot Noir. Från Epernay och västerut sträcker sig Vallée de la Marne. Det låglänta området lämpar sig bäst för den senknoppande frosttåliga Pinot Meunier. Söder om Epernay ligger Côte de Blancs som är ett område med mycket grund kritberggrund och en lång östsluttning där man nästan uteslutande odlar Chardonnay. Några mil söderut kring staden Sezanne ligger Côte de Sezanne där de tre huvuddruvorna odlas. Ytterligare 6 mil mot sydost ligger landskapet Aube med distriktet Côte des Bar kring städerna Bar-sur-Seine och Bar-sur-Aube. Här är vi nära gränsen mot Chablis och samma kalkrika lera dominerar samt odlingar av Pinot Noir.

Klimat

Det nordiga inlandsklimatet medför mycket fukt och kyla vilket skapar speciella problem med svamp- och mögelangrepp. Detta kräver mycket arbete och konstant bekämpningsarbete. I Innanhavet levde skaldjuren Belemnitella Mucronata och Ostrea Ludensis. Efter miljontals år bildade skalen en tjock matta som förstenades till krita. Detta tjocka kritlager fungerar som vattenmagasin samt värmemagasin och lockar vinrankornas rötter mycket djupt . Ren kritbergrund kan orsaka kloros, järnbrist hos rankorna, men detta motverkas av den järnhaltiga lignitjord som utgör ytjordslagret. De södra delarna av Champagne har inte samma kritberggrund utan ungefär samma kalkrika lerjordar som i Chablis.