Tillfälligt sortiment 24 februari 2023

Provningsdatum
2023-02-14

Provningsgrupp
Kristina Pederson Caroline Edgren Peter Axelsson Ulf Jansson

Om provningen
Ett urval, eftersom alla viner inte erbjuds för bedömning.