Tillfälligt sortiment 5 maj 2023

Provningsdatum
2023-04-23

Provningsgrupp
Kristina Pederson Caroline Edgren Ulf Jansson Peter Axelsson

Om provningen
Ett urval, eftersom alla viner inte erbjuds för bedömning.