Tillfälligt sortiment 1 september 2023

Provningsdatum
2023-08-21

Provningsgrupp
Kristina Pederson, Caroline Edgren, Peter Axelsson

Om provningen
Ett urval, eftersom alla viner inte erbjuds för bedömning.