Tillfälligt sortiment 21 juli 2023

Provningsdatum
2023-06-15

Provningsgrupp
Kristina Pederson, Caroline Edgren, Peter Axelsson, Ulf Jansson

Om provningen
Ett urval, eftersom alla viner inte erbjuds för bedömning.