Tillfälligt sortiment 12 april 2024

Provningsdatum
2024-03-30

Provningsgrupp
Kristina Pederson, Caroline Edgren, Peter Rabe

Om provningen
Ett urval, eftersom alla viner inte erbjuds för bedömning, och vi bara bedömer vin på flaska.